Miljø og bærekraft

VIA er sertifisert med BREEAM-NOR Excellent
og har Energiklasse A.

Aspelin Ramm og Storebrand er opptatt av miljø og bærekraft, med et stort fokus på bærekraftig byutvikling

VIA er bygget etter ambisjoner om å bli et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming. Alt fra riving, oppføring og drift på VIA skal derfor sertifiseres med Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.

Bærekraft handler ikke bare om å skåne naturen, men også om å velge riktige materialer og en arkitektur som innbyr til gode opplevelser og samspill mellom mennesker og omgivelser.  På VIA kombineres høy miljøbevissthet med elegant arkitektur og et ønske om å gi noe tilbake til byen.